Lees de Algemene Voorwaarden

ReformatorischeOppas.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80456227

 1. ReformatorischeOppas.nl is een organisatie met een Christelijke achtergrond en er dient dan ook respectvol met deze geloofsovertuiging te worden omgegaan.
 2. Door aanmelding op het platform van ReformatorischeOppas.nl gaat de organisatie er vanuit dat zowel de ouder als de oppasser bereid is
  om een christelijke levensovertuiging uit te dragen
 3. Men dient eerst een account aan te maken alvorens er toegang wordt verleend tot een eigen profiel, eigen berichten-inbox,
  het sturen van berichten naar de andere partij.
 4. ReformatorischeOppas.nl biedt 3 soorten diensten aan, waaruit één keuze wordt gemaakt.
  Op de pagina tarieven staat genoteerd welke functies bij welke dienst horen.
  a. Dienst 1: Het Oppas-account. De oppasser betaald een maandelijks bedrag en kan hierdoor gebruik maken van de diensten die vallen binnen het oppas-account.
  b. Dienst 2: Het Gastouder-account. De gastouder betaald maandelijks bedrag en kan hierdoor gebruik maken van de diensten die vallen binnen het gastouder-account
  b. Dienst 3: Het Ouder-account. De ouder betaald maandelijks bedrag en kan gebruik van de diensten die vallen binnen het ouder-account
  c. Dienst 4: Het Gastouderbureau-account. Er wordt een eenmalig bedrag gevraagd om toegang te krijgen tot de onbeperkt diensten van het gastouderbureau-account.
  Daarna volgt er maandelijks een factuur met het tarief genoemd in de tarievenlijst, totdat het account wordt opgezegd. 
  - Het opzeggen van dienst 1,2,3 kan per maand. Met het opzeggen van het account stopt het automatisch incasseren van het maandelijks bedrag ook.
    U heeft dan per direct geen toegang meer tot het account.
  - Het opzeggen van dienst 4 kan per lopend half jaar. Met het opzeggen van het account stopt het automatisch incasseren van het maandelijks bedrag ook.
    U heeft dan per direct geen toegang meer tot het account.
  - Met de betaling van het account gaat u akkoord met een maandelijkse afschrijving van het bedrag, afhankelijk van welk account u gekozen hebt
 5. De oppasser/gastouder/ouder is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die er geplaatst worden.
  Men dient bewust te zijn van de mogelijke gevolgen tot het plaatsen van bepaalde gegevens zoals namen en foto's. 
  Mocht men bepaalde gegevens niet willen delen, deze onderdelen graag open laten of summier invullen.
  De tegenpartij kan dan altijd nog om toelichting vragen via een privé-bericht.
 6. ReformatorischeOppas.nl maakt geen emailadressen zichtbaar om in contact te komen met de andere partij.
  Hiervoor dient de bericht-inbox te worden gebruikt. 
 7. Het is niet toegestaan om als bedrijf, oppassers/gastouders te benaderen voor eigen diensten.
  Een uitzondering hiervoor is het gastouderbureau wat een account op het platform heeft.
  Indien het bovenstaande niet van toepassing is, dient contact te worden opgenomen met ReformatorischeOppas.nl.
 8. ReformatorischeOppas.nl zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel verwerken en
  zal het profiel op verzoek van de tegenpartij geheel verwijderen
 9. ReformatorischeOppas.nl gaat uit van de goede intenties van personen die zich aanmelden op de website.
  Het moedwillig stalken van oppassers/ouders zal dan ook leiden tot het verwijderen het platform.
 10. ReformatorischeOppas.nl gaat er vanuit dat mensen die zich aanmelden, ook reageren op de berichten die ze ontvangen via het platform.
  Zodra er een bericht binnenkomt in de inbox ontvang je binnen het uur een berichtje in de mailbox van het door jouw opgegeven emailadres.
  Bij het herhaaldelijk niet reageren op berichten en reminders is ReformatorischeOppas.nl helaas genoodzaakt het profiel te verwijderen i.v.m. inactiviteit. 
 11. Er bestaat een mogelijkheid dat er geen personen reageren op het aangemaakte profiel.
  U kunt ReformatorischeOppas.nl hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 12. Mocht er een account zijn aangemaakt, en er betaald is, kan de oppasser, ouder of gastouder zich terugtrekken en de betaling wensen terug te vorderen.
  Dit is mogelijk mits er nog geen contacten zijn gelegd via het platform.
  Voor terugboekingen van betalingen brengen wij administratiekosten in rekening. Dit zal van het totaal terug te storten bedrag worden afgetrokken. 
 13. U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw account. Ook voor het eventueel tijdig verwijderen van het account.
   Helaas storten wij geen bedragen terug van accounts die net na het het verlengen van het maand-termijn zijn verwijderd. 
 14. Mocht u zelf kiezen voor een terugstorting, dan heeft u helaas ook geen toegang meer tot het account. Het account wordt dan verwijderd.
 15. ReformatorischeOppas.nl is toegankelijk voor minderjarigen, mits de minderjarige toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger.
  De voorwaarde dienen dan ook eerst door ouder en/of wettelijke verzorger gelezen te zijn.
 16. ReformatorischeOppas.nl is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele geschillen tussen oppasser/gastouder en ouder,
  daar er zelf een onderlinge overeenstemming plaats vindt.
 17. Het is niet toegestaan de volgende informatie op onze platform te plaatsen: Smadelijke informatie, informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt,
  racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat.
  Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, leningen, loterijen en/of gokken (gambling),
  drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud. 
 18. ReformatorischeOppas.nl heeft ten allen tijde de bevoegdheid om informatie van de oppasser/ouder/
  gastouder/gastouderbureau te verwijderen, mocht er niet aan punt 17 gehouden worden.