Algemene Voorwaarden van ReformatorischeOppas.nl

Vennootschap ReformatorischeOppas.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  80456227

 1. nl is een organisatie met een Christelijke achtergrond en er dient dan ook respectvol met deze geloofsovertuiging te worden omgegaan.
 2. Door aanmelding op het platform van ReformatorischeOppas.nl gaat de organisatie er vanuit dat zowel de ouder als de oppasser bereid is om een christelijke levensovertuiging uit te dragen
 3. Men dient eerst een account aan te maken alvorens er toegang wordt verleend tot persoonsgegevens van ouders/oppassers, chat, beoordelingen.
 4. nl biedt 4 soorten diensten aan, waaruit één keuze wordt gemaakt.
  1. Dienst 1: Gratis account/ De oppasser wordt zichtbaar op het platform en kiest met deze optie voor OPENBARE persoonsgegevens.
  2. Dienst 2: De oppasser maakt gebruik van een betaald Premium-account. De oppasser wordt zichtbaar op het platform, kan gebruik maken van de optie chatten via het platform en prive-gegevens zijn met dit account niet zichtbaar.
  3. Dienst 3: De ouder maakt gebruik van een gratis account en heeft de mogelijkheid om een oproep te plaatsen. De ouder kiest met deze dienst voor OPENBARE persoonsgegevens. De ouder kan met dit account niet reageren op oppassers.
  4. Dienst 4: De ouder maakt gebruikt van een betaald Premium-account. Met deze keuze zijn de persoonsgegevens privé en maakt de ouder gebruik van de chatfunctie op de platform. De ouder heeft de mogelijkheid op oproepen te plaatsen, mogelijkheid tot reageren op oppassers en heeft de mogelijkheid om beoordelingen te plaatsen
 5. De oppasser/ouder is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die er geplaatst worden. Men dient bewust te zijn van de mogelijke gevolgen tot het plaatsen van bepaalde gegevens.
 6. nl zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel verwerken en zal het profiel op verzoek van de tegenpartij geheel verwijderen
 7. nl gaat uit van de goede intenties van personen die zich aanmelden op de website. Het moedwillig stalken van oppassers/ouders zal dan ook leiden tot het verwijderen het platform.
 8. Ondanks het aangemaakte profiel is het mogelijk dat er geen personen reageren op het aangemaakte profiel. U kunt ReformatorischeOppas.nl hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 9. nl is toegankelijk voor minderjarigen, mits de minderjarige toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger. De voorwaarde dienen dan ook eerst door ouder en/of wettelijke verzorger gelezen te zijn.
 10. nl is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele geschillen tussen oppasser/gastouder en ouder, daar er zelf een onderlinge overeenstemming plaats vindt.
 11. Het is niet toegestaan de volgende informatie op onze platform te plaatsen:
  Smadelijke informatie, informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud.